Hướng dẫn làm vòng tay bảy sắc cầu vồng cho teen girl

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn làm vòng tay bảy sắc cầu vồng cho teen girl

Bạn có thể tự tay làm những chiếc vòng đeo tay tặng bạn bè đấy. Nào hãy bắt tay vào làm vòng đeo tay bảy sắc cầu vòng nhé!

Chuẩn bị:Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

- Chỉ thêu đủ màu- Dây xích- Kéo- Kim to (loại xỏ vừa chỉ thêu)

Cách làm:

 • 1

   Cắt đoạn chỉ dài 70cm, thắt nút một đầu, tách sợi chỉ thành 3 nhóm, mỗi nhóm 2 sợi rồi bện chúng lại với nhau một đoạn 7cm.

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

  Bện xong thắt nút cố định

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

 • 2

  Tiếp theo, tách sợi chỉ thành 2 chùm 3 sợi. Luồn 1 chùm vào cây kim. Lấy 2 đoạn dây xích dài 11cm. Lấy cây kim có sợi chỉ luồn vào 2 mắt xích đầu tiên.

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

 • 3

  Tiếp tục luồn sợi chỉ từ mắt xích thứ nhất của sợi thứ nhất qua mắt xích thứ 2 của sợi thứ 2 tạo thành đường chéo, giữ sợi chỉ cố định cho 2 sợi xích không rời nhau.

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

 • 4

  Tiếp tục dệt đường chéo từ mắt xích thứ hai của sợi thứ nhất sang mắt xích thứ ba của sợi thứ 2, cứ như thế bạn dệt đến hết đoạn xích. Kết thúc đoạn xích bạn khâu chéo sợi chỉ giữ cố định.

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

 • 5

   Lấy chùm chỉ thứ 2 luồn vào cây kim và dệt, thực hiện các mũi dệt chéo với đường chỉ thứ nhất.

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

  Tiếp tục dệt chéo đến hết đoạn xích.

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

 • 6

  Bạn thắt nút cố định và chia 3 nhóm bện chúng lại với nhau đoạn dài 7cm là hoàn thành. Thực hiện bộ vòng tay cầu vòng với nhiều màu sắc nổi bật nhé.

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

  Bộ vòng tay với nhiều màu sắc nổi bật nè!

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

  Hãy thỏa sức sáng tạo với nhiều màu sắc bạn nhé!

  Tự tết vòng đeo tay bảy sắc cầu vồng xinh xắn

  Chúc bạn thành công!