Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của doanh nghiệp/dự án

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của doanh nghiệp/dự án

Bạn đang băn khoăn không biết thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của doanh nghiệp /dự án bao gồm những gì? Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những thông tin giấy tờ cần thiết.

 • 1

  Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

  Lưu ý: Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký lại để có thể gia hạn thời gian hoạt động.

 • 2

  Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

  + Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)

  + Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

  + Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)

  + Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

  * Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty

 • 3

  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

 • 4

  Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

  Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại đồng thời với việc gia hạn thời gian hoạt động : Doanh nghiệp phải nộp Dự thảo Điều lệ phù hợp loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký. Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp.

 • 5

  Bản giải trình lý do điều chỉnh: những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).

 • 6

  Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.

 • 7

  Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2-Mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 04 năm 2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007. (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa) 

  - Số lượng hồ sơ nộp:  

  +03 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại đăng ký) ;

  +05 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại thẩm tra) trong đó có 01 bộ gốc, được đóng thành từng quyển.

  - Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

  + 15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh GCNĐT

  + 30 – 45ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh GCNĐT.