Hướng dẫn trồng các cây hoa thời vụ

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn trồng các cây hoa thời vụ

Các loại hoa thời vụ phổ biến hiện nay như cẩm chướng, thược dược, hoa bướm, mào gà... Cũng như các cây hoa khác, các loại hoa này ngoài phân hữu cơ cần phân bón khá cân đối giữa đạm, lân, kali và ...

Quy trình bón phân

 • 1

  Bón lót:

  4-5 tấn phân chuồng hoai.

  30-50kg Compomix Đầu Trâu

 • 2

  Tưới thúc

  500-100g NPK 20-20-15+TE Đầu Trâu trong 10 lít nước, định kỳ 7-10 ngày/lần.

 • 3

  Bón thúc

  - Lần 1 khi cây bén rễ (7-10 ngày sau trồng): 60-70kg phân NPK 13-13-13+TE/công.

  - Lần 2 (20-25 ngày sau trồng): 60-70kg NPK 13-13-13+TE/công.

  - Lần 3 (trước khi cây ra nụ): 50-60kg NPK 13-13-13+TE/công.

 • 4

  Phun qua lá:

  Phân bón thích hợp cho các thời kỳ phát triển của các cây hoa này là Đầu Trâu 501, 701 và 901, đây là loại phân có đầy đủ và cân đối đa, trung, vi lượng và các chất điều hòa sinh trưởng. Nồng độ và liều lượng phun tùy thuộc tuổi và thời kỳ phát triển như sau:

  - Thời kỳ cây hoa tăng trưởng và sau cắt hoa: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 501 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

  -Thời kỳ cây hoa trưởng thành sắp ra nụ hoa: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 701 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

  - Khi cây đã có nụ và dưỡng hoa khi đang nở: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 901 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

  Hướng dẫn trồng các cây hoa thời vụ - 1