Hướng dẫn tự chế túi vải đa năng

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn tự chế túi vải đa năng

Một chút tỉ mẩn và khéo léo, bạn đã có một chiếc túi vải đa năng 'không đụng hàng'.

Nguyên liệu :

- Hai miếng vải khác màu, kích thước tùy ý.

- Kim khâu

- Chỉ

- Thước

- Kéo

- Kim băng

- Sợi dây để làm dây cho túi

- Bàn là

Cách thực hiện:

 • 1

  Đo và cắt hai miếng vải thành hai hình vuông có kích thước bằng nhau.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

 • 2

  May hai miếng vải lại. Bạn nhớ chừa ra một góc để lộn mặt phải ra.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

 • 3

  Dùng kim và chỉ khâu thật khéo cái góc bạn để chừa, sau đó, là cho phẳng phiu.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

 • 4

  Gấp lại như hình. Tùy bạn muốn cho mặt vải nào ra ngoài thì cứ theo hình mà gấp.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

 • 5

  Tiếp tục gấp và quyết định xem mảnh nào làm miệng túi. Ví dụ hình dưới, chọn phần vải có mũi tên chỉ vào làm miệng túi.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

  Rồi chạy một đường may như trong hình, cách mép một chút để sau này còn luồn dây (cỡ khoảng 0,5 cm là được).

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

  Làm tương tự với mặt đối diện như hình. Các bạn có thấy rõ hai đường may không?

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

 • 6

  Gấp đôi miếng vải lại rồi may kín hai mép như hình dưới này.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

  Xong xuôi, chiếc túi sẽ hình như dưới đây. Khi may bạn chú ý đừng để đường may hai cạnh tràn lên và may kín luôn lỗ hở dành cho chỗ luồn dây.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

 • 7

  Dùng kim băng luồn dây qua.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

  Thắt hai đầu dây lại cho chắc.

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade

  Tự chế túi vải đa năng, Kinh nghiệm hay, Eva Sành điệu, tui vai handmade, handmade tui vai, may tui vai, tui vai tu may, tui vai, handmade