Kẹp sách trái tim Origami

TRI THỨC SỐNG

Kẹp sách trái tim Origami

Bạn có thể có những chiếc kẹp sách rất xinh xắn bằng nghệ thuật gấp giấy Origami.

Chuẩn bị:

- Giấy màu

- Bút, thước

- Kéo.

Kẹp sách trái tim Origami - 1Thực hiện:

 • 1

  Cắt giấy thành hình vuông có cạnh 12 cm. Gấp đôi hình vuông.  Sau đó gấp đôi thêm lần nữa để có hình vuông nhỏ bằng 1/4 hình vuông ban đầu.

  Kẹp sách trái tim Origami - 2

  Kẹp sách trái tim Origami - 3

 • 2

  Sau khi gấp xong,  mở hình vuông, gấp 1 /4 hình vuông sao cho cạnh hình vuông trùng với nếp gấp ở giữa.

  Kẹp sách trái tim Origami - 4
    Lật úp mặt vừa gấp xuống dưới.

  Kẹp sách trái tim Origami - 5

 • 3

  Từ đường gấp ở giữa bạn gấp tam giác ở góc bên trái.

  Kẹp sách trái tim Origami - 6
    Rồi gấp tam giác bên phải.

  Kẹp sách trái tim Origami - 7
    Úp mặt vừa gấp xuống dưới.

  Kẹp sách trái tim Origami - 8

 • 4

  Tiếp theo gấp phần tam giác lên trên sao cho đỉnh của tam giác trùng với cạnh của hình vuông ở trên.

  Kẹp sách trái tim Origami - 9
    Úp mặt vừa gấp tam giác xuống dưới.

  Kẹp sách trái tim Origami - 10

 • 5

  Tiếp tục gấp tam giác nhỏ ở giữa.

  Kẹp sách trái tim Origami - 11
    Tương tự, gấp tam giác còn lại.

  Kẹp sách trái tim Origami - 12
    Mở tam giác vừa gấp.

  Kẹp sách trái tim Origami - 13
  Tương tự, mở tam giác còn lại.

  Kẹp sách trái tim Origami - 14

 • 6

  Gấp tam giác nhỏ bên trái.

  Kẹp sách trái tim Origami - 15
    Rồi gấp tam giác bên phải.

  Kẹp sách trái tim Origami - 16

 • 7

  Tiếp theo, gấp đỉnh tam giác nhỏ bên trái lên trên.

  Kẹp sách trái tim Origami - 17
  Gấp cho tam giác bên phải.

  Kẹp sách trái tim Origami - 18

    Lật úp mặt vừa gấp xuống, bạn có tạo hình cơ bản của trái tim.

  Kẹp sách trái tim Origami - 19

 • 8

  Gấp mép cạnh bên trái của trái tim về phía sau.

  Kẹp sách trái tim Origami - 20
  Tương tự gấp mép cạnh bên phải trái tim về phía sau là hoàn thành chiếc kẹp sách rồi.

  Kẹp sách trái tim Origami - 21
  Chiếc kẹp xinh rất hữu dụng cho những cuốn truyện đang đọc dở hay những tờ tạp chí dày phải không nào.

  Kẹp sách trái tim Origami - 22

  Kẹp sách trái tim Origami - 23

  Kẹp sách trái tim Origami - 24