Kích hoạt chức năng Slide To Shutdown trong Windows 8.1 Preview

TRI THỨC SỐNG

Kích hoạt chức năng Slide To Shutdown trong Windows 8.1 Preview

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách kích hoạt và sử dụng tính năng "Slide To Shutdown" trong Windows 8.1 Preview.

 • 1

  Truy cập vào ổ đĩa cài đặt Windows (thường là ổ C:) và tìm đến đường dẫn ‘Windows/System32’. Tại đây, bạn tìm đến tập tin ‘SlideToShutdown.exe’

   

  Kích hoạt chức năng Slide To Shutdown trong Windows 8.1 Preview
 • 2

  Nhấn phải chuột vào tập tin “SlideToShutdown.exe”, chọn lệnh “Send to” và chọn “Desktop” để tạo lối tắt (shortcut) ngoài Desktop cho tập tin SlideToShutdown.

   

  Kích hoạt chức năng Slide To Shutdown trong Windows 8.1 Preview
 • 3

  Trở lại màn hình Desktop, bạn nhấn phải chuột vào tập tin shortcut của Slidetoshutdown và chọn lệnh ‘Properties’

   

  Kích hoạt chức năng Slide To Shutdown trong Windows 8.1 Preview
 • 4

  Hộp thoại thiết lập shortcut Properiotes xuất hiện, bạn chọn tab ‘Shortcut’ và nhập vào tổ hợp phím tắt tùy ý mà bạn sẽ sử dụng để kích hoạt tính năng SlideToShutdown, ở đây người viết chọn ‘Ctrl + Alt + B’. Tiếp tục qua tab ‘General’ và đánh dấu vào tùy chọn Hidden để ẩn tập tin shortcut. Kết thúc, bạn nhấn ‘OK’ để lưu lại

  Kích hoạt chức năng Slide To Shutdown trong Windows 8.1 Preview