Làm sao để biết kỹ thuật quay vô-lăng?

TRI THỨC SỐNG

Làm sao để biết kỹ thuật quay vô-lăng?

Kỹ thuật quay vô-lăng nhanh đặc biệt quan trọng đối với người cầm lái, nhất là trong những tình huống nguy hiểm và sử lý phức tạp.

 Quay vô-lăng sang phải bằng một tay

-  Đặt tay phải vào vị trí cao nhất trên vô-lăng.

-  Nới lỏng tay nắm vô-lăng bình thường

-  Sử dụng long bàn tay quay vô-lăng xuống điểm thấp nhất.

-  Quay vô-lăng với hướng chuyển dần lên cạnh bàn tay

-  Tiếp tục quay vô-lăng và chuyển sang cách nắm bình thường.

-  Quay vô-lăng lên điểm cao nhất.

Quay vô-lăng sang phải bằng hai tay với kỹ thuật bắt chéo tay

-  Tay trên vô-lăng ở vị trí bình thường.

-  Quay vô-lăng đến thời điểm chuẩn bị bắt chéo tay phải.

-  Quay vô-lăng bằng tay trái cùng lúc bắt đầu bắt chéo tay phải.

-  Quay vô-lăng sau khi bắt chéo tay phải đến thời điểm chuẩn bị bắt tay trái.

-  Quay bằng tay phải và bắt chéo tay trái.

-  Quay vô-lăng sau khi chéo tay trái và nắm vô-lăng bằng tay phải.

Như vậy, thời điểm quay vô-lăng đầu tiên được thực hiện bằng hai tay từ vị trí “9-3” hoặc “10-2” (Tương tự chỉ số trên mặt đồng hồ) đến thời điểm khi tay trái đến gần con số 11, còn tay phải đến con số 5. Tiếp theo, tay phải nhanh chóng chuyển đến nắm vị trí con số 12.

Chọn điểm nắm vô-lăng để chuẩn bị vào cua trái

-  Đặt tay vào vị trí khi bắt đằu chuẩn bị vào cua.

-  Chọn điểm nắm cần thiết ngay trước khi bắt đầu quay vô-lăng vào cua.

-  Quay vô-lăng sang trái ( tay trái quay vô-lăng, tay phải trượt theo vô-lăng).

-  Chuyển tay về vị trí bình thường.