Làm sao để dẫn dắt nhân viên hành động đúng hướng

TRI THỨC SỐNG

Làm sao để dẫn dắt nhân viên hành động đúng hướng

Sau đây là tám nguyên tắc được dùng để dẫn dắt nhân viên có hành động đúng đắn theo đúng cách, phương hướng, mục tiêu và thời điểm mà bạn đề ra.

 • 1

  Lời nói của bạn phải thể hiện được hành động cụ thể và mang tính quyền lực

  Khi bạn muốn nhân viên của mình thực hiện theo những gì bạn nói thì bạn phải hiểu được và đúng hành động đó một cách chi tiết và cụ thể. Hành động ấy không phải là suy nghĩ mà là người nghe sẽ thực hiện hành động ấy bằng chính chân tay của họ. Nhân viên chỉ thực hiện lời nói của bạn khi bạn tưởng tượng hành động đó một cách cụ thể.

 • 2

  Có mục đích, chủ ý rõ ràng

  Những hành động của nhân viên là vô ích nếu như họ không biết rõ mục đích rõ ràng. Bạn phải luôn đảm bảo rằng lời nói của bạn là phải xuất phát từ những mục đích nhất định. Nhân viên hiểu được những gì sếp nói thì mới có thể hành động hợp lý và họ cũng nhận biết được ý nghĩa của hành động mà mình sẽ làm theo. Sự thành công của các nhà quản lý luôn nằm ở lòng kiên trì và sự trung thành.

  http://www.<a href=Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/hu0ngl0v3_90/hu0ngl0v3_9020111117144512269_0.jpg" src="kenhaz_com_data/contents/giau/quan-tri-dn/quan-ly/lam-sao-de-dan-dat-nhan-vien-hanh-dong-dung-huong-30169-1-kenhaz-com.jpg">

 • 3

  Thể hiện sự trung thực

  Không nên dung những lời lẽ thiếu trung thực để buộc nhân viên phải làm theo những gì mình muốn. Sự dối trá sẽ làm bạn mất đi lòng tin tưởng đối với nhân viên. Muốn lãnh đạo người khác bằng lời nói trước hết bạn hãy trung thực với bản thân mình.

 • 4

  Có ý nghĩa

  Những lời nói của bạn sẽ có ý nghĩa và nhân viên sẽ làm theo nếu như đó là tiếng nói đại diện cho quyền lợi và lợi ích của nhân viên. Trong trường hợp này hành động sẽ trở lên có ý nghĩa hơn, những hành động của nhân viên sẽ đem lại một kết quả mỹ mãn. Một nhà lãnh đạo thực thụ là một người sẽ tìm thấy những ý nghĩa trong công việc.

 • 5

  Gắn với nhu cầu

  Lời nói của bạn sẽ được nhân viên hành động theo nêu như nó gắn liền với nhu cầu của họ. Nếu bạn muốn tạo ra động lực và thúc đẩy nhân viên hành động có mục đích thì bạn hãy vì lợi ích chung của công ty.

  http://www.<a href=Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/hu0ngl0v3_90/hu0ngl0v3_9020111117144512581_0.jpg" src="kenhaz_com_data/contents/giau/quan-tri-dn/quan-ly/lam-sao-de-dan-dat-nhan-vien-hanh-dong-dung-huong-30169-2-kenhaz-com.jpg" style="cursor: -moz-zoom-in; width: 450px; height: 302px;">

 • 6

  Mang tính cấp bách

  Bạn hãy làm theo những tiến trình dưới đây nhân viên của bạn sẽ khẩn cấp hoàn thành công việc. Đầu tiên là bạn phải xác định nhu cầu của họ. Sau đó là nhìn ra những vấn đề bên trong nhu cầu của họ. Cuối cùng là bạn đưa ra những giải pháp cho vấn đề đó. Sau khi bạn thực hiện những bước này bạn sẽ dễ dàng có được những gì bạn mong muốn ở nhân viên của mình một cách nhanh nhất.

 • 7

  Có hạn định

  Những hành động của nhân viên thực hiện theo cũng phải có thời hạn nhất định. Hành động sẽ không còn ý nghĩa nếu như họ không bị bắt buộc thực hiện chúng.

  http://www.<a href=Kênh AZ/Resources/CommunityUpload/hu0ngl0v3_90/hu0ngl0v3_9020111117144512910_0.jpg" src="kenhaz_com_data/contents/giau/quan-tri-dn/quan-ly/lam-sao-de-dan-dat-nhan-vien-hanh-dong-dung-huong-30169-3-kenhaz-com.jpg">

 • 8

  Có thông tin phản hồi

  Không phải ai cũng thực hiện theo những gì bạn nói. Có vẻ trước mặt bạn họ sẽ rất nghe lời nhưng sau khi bạn không có ở đó họ sẽ làm theo những gì họ muốn. Những lời nói của bạn họ sẽ không thực hiện theo. Vì thế bạn hãy chắn chắn rằng nhân viên của mình có làm việc theo những gì bạn muốn hay không thì bạn nên biết những thông tin phản hồi từ phía họ. Hãy động viên họ để tạo ra động lực khiến họ làm việc bằng hết khả năng của mình.