Làm sao để nâng cao kỹ năng quản lý

TRI THỨC SỐNG

Làm sao để nâng cao kỹ năng quản lý

Một khi bạn trở thành một người quản lý, bạn sẽ phải đối mặt với trách nhiệm nặng nề ở nơi làm việc. Điều bạn cần lúc này là có 1 vốn kiến thức về các kỹ năng và kỹ thuật quản lý, để có thể quản lý ...

 • 1
  Quản lý thời gian:
  Quản lý thời gian tốt là một kỹ năng quan trọng cần có: một người quản lý giỏi quan trọng là biết cách quản lý thời gian của mình. Biết cách lập ra kế hoạch và tổ chức những hoạt động diễn ra trong ngày để đảm bảo những công việc, nhiệm vụ quan trọng và khẩn cấp được ưu tiên và hoàn thành tốt. Phải biết cách sắp xếp thời gian họp đúng lúc và được tiến hành kịp thời. Thời gian bắt đầu và kết thúc 1 cuộc thảo luận có thể là 1 yếu tố quan trọng đem đến hiệu quả cho 1 công việc hay nhiệm vụ được đề ra trong tương lai. Người quản lý phải thông báo cho nhân viên mình biết nội dung họp và thông báo thời gian họp trước đó 1 ngày để người tham dự có thời gian để chuẩn bị.
 • 2
  Quản lý nhân viên:
  Một người quản lý tốt sẽ giúp những nhân viên của mình đạt được tiềm năng nà họ đang có: một người quản lý nên có khả năng giao tiếp tốt và hiệu quả với cả khách hàng và đồng nghiệp của mình, truyền đạt các mục tiêu hoặc các thông tin một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Có trách nhiệm xây dựng một mối quan hệ làm việc tốt với nhóm của mình, điều quan trọng là dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng. Và để người khác tin tưởng thì điều cần thiết là đưa ra những thông tin trung thực và những ví dụ cụ thể. Người quản lý cũng nên đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành một cách chính xác và hoàn toàn có thể đạt được, chủ yếu bằng cách xác định các kỹ năng cá nhân trong nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi người thích hợp với kỹ năng mà họ đang có.
 • 3
  Quản lý xung đột:
  Xung đột thường xuyên có thể làm giảm tinh thần làm việc và năng suất công việc: thực tế thì không thể tránh khỏi những xung đột sẽ phát sinh trong suốt quá trình làm việc của một người quản lý. Một người biết cách quản lý tốt biết làm thế nào để giải quyết xung đột, nhanh chóng biến đổi cuộc tranh cãi thành thân thiện. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xác định nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và thiết lập ra các điểm hành động chi tiết, để có thể giải quyết và ngăn chặn các cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
 • 4
  Quản lý tài chính:
  Các nhà quản lý giỏi biết làm thế nào để tăng lợi nhuận cho công ty mình: nhà quản lý cần có kiến thức về các khía cạnh tài chính của công ty mà mình làm việc. cần ưu tiên nhiệm vụ để tập trung vào những người mà có thể đem lại lợi ích và lợi nhuận cao nhất cho công ty. Quản lý hiệu quả là biết cách tổ chức các nhóm để động viên và thúc đẩy họ làm việc tốt, tập trung năng lượng và các nguồn lực vào những nhiệm vụ quan trọng nhất, kết quả là công ty được tăng cao lợi nhuận và tài chính ổn định.