Làm sao để thúc đẩy sự sáng tạo nơi làm việc

TRI THỨC SỐNG

Làm sao để thúc đẩy sự sáng tạo nơi làm việc

Nếu bạn cảm thấy trong đội ngũ của mình còn thiếu tinh thần sáng tạo, thiếu ý tưởng mới mẻ thì nên xem xét lại cả số lượng lẫn chất lượng nhân sự. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn có thể tạo động ...

 • 1

  Khuyến khích "động não"

  Thường xuyên suy nghĩ những ý tưởng mới cho công việc bạn đang làm. Nên nhớ, muốn có sự phát triển, đòi hỏi bạn phải không ngừng sáng tạo. Nếu làm việc theo nhóm, hãy chú ý lắng nghe ý tưởng của mọi người và tập hợp cả nhóm để chọn ra ý tưởng tốt nhất. Cùng một vấn đề, nhưng mỗi người luôn có những quan điểm và cách nhìn riêng, nếu bạn được biết những quan điểm đó thì khả năng sáng tạo của bạn sẽ được phát huy rất nhiều. Mục tiêu là hợp tác để giải quyết một vấn đề chung. Để kích thích tư duy độc lập, mỗi thành viên trong nhóm tự lên phương án giải quyết riêng, sau đó sẽ đưa ra để tranh luận.

  Trước mỗi cuộc họp, bạn nên cho mọi người biết qua về nội dung chương trình, khuyến khích họ suy nghĩ để đưa ra ý tưởng cá nhân để khi bước vào cuộc họp có thể thảo luận luôn về những ý tưởng đó.

 • 2

  Sử dụng thiết bị tiên tiến

  Sự sáng tạo thường lấy cảm hứng từ thực tế, hoặc ít ra cũng thông qua hình ảnh, sự việc chúng ta nhìn thấy. Bởi vậy, để phát triển sự sáng tạo, tốt nhất là bạn nên sử dụng các thiết bị mới, các ứng dụng tiện ích có thể phục vụ hữu hiệu cho sự sáng tạo như màn hình cảm ứng, màn hình chiếu, bảng trắng... Những thiết bị này cũng góp phần hữu ích khi bạn có những cuộc họp mang tính brain-storming.

 • 3

  Khuyến khích sáng tạo

  Trách nhiệm của bạn là phải cung cấp tạo cho nhân viên môi trường làm việc tích cực, khuyến khích trí sáng tạo của mọi người. Một môi trường làm việc nơi họ cảm thấy được trọng dụng, được tạo mọi điều kiện để phát triển năng lưc, trí tuệ. Ở một nơi có quá nhiều hạn chế, thiếu chuyên nghiệp, nhân viên có thể rơi vào tình trạng stress hoặc bị ấm ức, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sáng tạo cũng như hiệu quả đối với công việc.

  4 bước thúc đẩy sự sáng tạo nơi làm việc

  Hơn thế, bạn nên có phần thưởng khen ngợi xứng đáng đối với những cá nhân có khả năng sáng tạo tốt, để động viên tinh thần anh em và phát huy trí sáng tạo của họ nhiều hơn nữa.

 • 4

  Cân nhắc về nhân sự

  Nếu bạn cảm thấy trong đội ngũ của mình còn thiếu tinh thần sáng tạo, thiếu ý tưởng mới mẻ thì nên xem xét lại cả số lượng lẫn chất lượng nhân sự. Bạn phải hiểu rõ vì mỗi người phải làm quá nhiều việc nên không có thời gian cho những suy nghĩ mới mẻ hay vì trong đội ngũ của bạn thiếu nhân tài...

  Xác định rõ nguyên nhân, bạn mới tìm cách tháo gỡ được. Nếu sự căng thẳng, áp lực với công việc chất đống khiến mọi người không còn thời gian sáng tạo, bạn nên xin thêm người để san sẻ bớt công việc cho đồng nghiệp. Trường hợp nhóm của bạn thiếu tài năng, bạn cần có sự quyết đoán tìm người mới phù hợp và đừng ngại sắp xếp công việc khác cho nhân viên yếu, thậm chí nếu cần vẫn phải sa thái