Lễ mừng Ngày giải phóng thủ đô và đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thủ đô

TRI THỨC SỐNG

Lễ mừng Ngày giải phóng thủ đô và đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thủ đô

Ngày 10/10/1954 - thủ đô được giải phóng người dân nô nức chào đón đoàn quân và chủ tịch Hồ Chí Minh trở về

Sáng 10/10/1954, các đơn vị quân đội mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Trong rừng cờ hoa, với niềm vui sướng tột độ, hai mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về.