Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai

TRI THỨC SỐNG

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai

Năm tháng qua đi, nhưng thấp thoáng trên gương mặt hiện tại của các sao Hoa ngữ, vẫn là những nét ngây thơ còn sót lại từ thời thơ ấu.

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 1
Lưu Diệc Phi

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 2
Phạm Băng Băng

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 3
Trương Bá Chi

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 4
Lý Tiểu Lộ

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 5
Tôn Yến Tư

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 6
Từ Tịnh Lôi

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 7
Chung Hân Đồng

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 8
Huỳnh Thánh Y

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 9
Châu Tấn

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 10
Lý Băng Băng

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 11
Xa Thi Mạn

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 12
Angelababy

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 13
Tiêu Á Hiên

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 14
Vương Phi

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 15
Trương Thiếu Hàm

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 16
Lý Gia Hân

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 17
Châu Huệ Mẫn

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 18
Dương Thừa Lâm

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 19
Diệp Tuyền

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 20
Trần Tuệ Lâm

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 21
Trương Hàm Vận

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 22
Chu Nhân

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 23
Lưu Gia Linh

Ngắm ảnh 'sao' Hoa ngữ thuở ô mai - 24
Từ Nhược Tuyên