Nhà ngoại giao làm gì?

TRI THỨC SỐNG

Nhà ngoại giao làm gì?

Nhìn chung, tuỳ vào từng chức năng, vị trí cụ thể, các nhà ngoại giao sẽ thực hiện những công việc chính dưới đây:

 • 1

  Công việc chính của nhà ngoại giao

  - Tham gia tiếp xúc và đàm phán ngoại giao.

  - Soạn thảo các công văn và văn kiện ngoại giao.

  - Tìm hiểu, nghiên cứu tình hình các nước và tình hình thế giới, đề xuất ý kiến, đóng góp vào chiến lược ngoại giao chung của đất nước.

  - Tiến hành công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

  - Thực hiện công tác lãnh sự, bảo vệ quyền lợi kiều dân ở nước ngoài.

  - Làm công tác lễ tân: sắp xếp và tiến hành việc thăm hỏi, chúc mừng, chia buồn, tổ chức tham quan, tổ chức chiêu đãi (địa điểm, thực đơn, bố trí bàn ăn, sắp xếp chỗ ngồi cho đúng ngôi thứ, v.v...).

  Nhà ngoại giao làm gì? - 1

 • 2

  Trong đại sứ quán

  Cán bộ ngoại giao làm việc ở các đại sứ quán gồm các chức danh:

  * Đại sứ: là đại diện cao nhất của Nhà nước và Chính phủ, có trách nhiệm chỉ huy mọi bộ phận trong đại sứ quán. Đại sứ đặc biệt quan tâm đến việc phát triển quan hệ với nước sở tại.

  * Công sứ: ở các đại sứ quán lớn thường có thêm công sứ giúp việc cho đại sứ. Công sứ là người đứng thứ hai sau đại sứ.

  * Tham tán: là người giúp việc cho đại sứ. Ở những nước không có công sứ, tham tán trở thành nhân vật thứ hai sau đại sứ.

  * Bí thư thứ nhất: là cán bộ phụ trách một phần công việc của đại sứ quán như phòng hành chính quản trị, lễ tân, lãnh sự v.v...

  * Bí thư thứ hai: giúp việc cho bí thư thứ nhất và tham tán. Tuy nhiên, ở một số đại sứ quán, cũng có trường hợp bí thư thứ hai được phụ trách một phòng hoặc bộ phận (lãnh sự, lễ tân, quản trị, văn phòng v.v...).

  * Bí thư thứ ba: giúp việc cho tham tán, bí thư thứ nhất hoặc bí thư thứ hai.

  * Tuỳ viên: thường là những cán bộ ngoại giao mới ra trường, làm trợ lý trong các bộ phận chính trị, báo chí, văn hóa, lãnh sự hoặc phụ trách lễ tân v.v...

  Tuỳ viên cũng có thân phận, đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao như mọi cán bộ ngoại giao khác, gồm: quyền bất khả xâm phạm về thân thể, trụ sở, nhà ở, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, hồ sơ tư liệu; quyền miễn trừ bắt bớ, xét xử, thuế, hải quan, nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ quân sự v.v...

  Nhà ngoại giao làm gì? - 2

   

 • 3

  Trong lãnh sự quán

  Cán bộ lãnh sự quán gồm có tổng lãnh sự, lãnh sự, phó lãnh sự. Nhiệm vụ cơ bản của cán bộ lãnh sự là bảo vệ quyền lợi kiều dân, thúc đẩy quan hệ thương mại và giải quyết các tranh chấp liên quan về thương mại, thương thuyền, kiều dân. Tuy nhiên, trên thực tế, bộ phận lãnh sự cũng tham gia vào công tác nghiên cứu tình hình nước sở tại.

  Ngoài ra, bạn còn có thể nghe nói tới các chức danh như: đại biện, đại biện lâm thời. Ở những nước chưa có đại sứ, đại biện được bổ nhiệm, phụ trách quan hệ ngoại giao với nước sở tại. Đại biện lâm thời là người thay đại sứ khi đại sứ đi vắng. Vị trí đại biện lâm thời thường được giao cho người có vị trí thứ hai trong đại sứ quán sau đại sứ.