Nhà ngoại giao làm việc ở đâu?

TRI THỨC SỐNG

Nhà ngoại giao làm việc ở đâu?

Bạn muốn theo học ngành ngoại giao nhưng còn phân vân không biết sau này mình sẽ làm việc ở đâu? Môi trường làm việc của các nhà ngoại giao rất phong phú. Với năng lực và nhiệt huyết của mình, bạn sẽ ...

Ngày nay, mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, theo bất cứ chế độ chính trị nào đều có các cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại, bao gồm:

- Các cơ quan đối ngoại ở cấp trung ương.

- Các cơ quan đối ngoại ở một số địa phương trong nước. Chẳng hạn Việt Nam có Sở Ngoại vụ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh.

- Các cơ quan đại diện ở nước ngoài.

 • 1

  Các cơ quan ngoại giao của mỗi nước thường có ba nhiệm vụ chủ yếu sau:

  1. Bảo vệ an ninh đối ngoại của đất nước: tăng bạn, bớt thù.

  2. Xây dựng một môi trường quốc tế thuận lợi để nước mình có thể phát triển về các mặt, và đó chủ yếu là môi trường hòa bình, thiện chí, hữu nghị.

  3. Phát huy ảnh hưởng của nước mình trên thế giới.

  Nhiệm vụ của đại diện ngoại giao là: đại diện cho nước mình (bằng sự có mặt và tham gia của mình); quan sát, báo cáo (cho chính phủ mình) và đàm phán, ký kết.

  Nhà ngoại giao làm việc ở đâu? - 1

 • 2

  Các cơ quan quan hệ đối ngoại trung ương ở tất cả các nước được chia làm hai loại:

  Cơ quan chính trị do hiến pháp quy định

  Cơ quan chuyên môn

  *Cơ quan chính trị do hiến pháp quy định thông thường bao gồm nguyên thủ quốc gia (cá nhân hoặc tập thể), Chính phủ và Thủ tướng, Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

  Nguyên thủ quốc gia là Vua ở các nước theo chế độ quân chủ và Chủ tịch hoặc Tổng thống ở các nước theo chế độ cộng hòa.

  Nguyên thủ quốc gia có thể trực tiếp quan hệ với nước khác, tiếp xúc trực tiếp với các nguyên thủ quốc gia khác, chính thức hoá các thỏa thuận về chính sách đối ngoại, ký kết các điều ước, văn bản, tuyên bố quan trọng thuộc chính sách đối ngoại của đất nước.

  Chính phủ là cơ quan chính trị do hiến pháp quy định, có chức năng lãnh đạo chính trị chung trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại.

  Bộ Ngoại giao là cơ quan thực thi đường lối, chính sách đối ngoại của Nhà nước, Chính phủ. Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng có nhiệm vụ đề xuất với Nhà nước, Chính phủ về các công việc đối ngoại.

  * Cơ quan chuyên môn có tính chất công ước

  Trong hệ thống tổ chức bộ máy đối ngoại của Nhà nước, có những cơ quan được tổ chức và hoạt động trên cơ sở những hiệp ước, hiệp định quốc tế, hoặc trên cơ sở tập quán, truyền thống được hình thành và thừa nhận trong quan hệ quốc tế. Những cơ quan đó được gọi là các cơ quan chuyên môn có tính chất công ước và tổ chức theo ngành dọc, trực thuộc các Bộ, ngành chuyên môn.

  Ngoài ra, còn có một số Viện chuyên nghiên cứu cơ bản về tình hình thế giới và xây dựng các chiến lược ngoại giao dài hạn. Chẳng hạn Việt Nam có Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á v.v...

  Nhà ngoại giao làm việc ở đâu? - 2

 • 3

  Cơ quan đại diện đại nước ngoài

  Các cơ quan ngoại giao hoạt động ở nước ngoài gồm hai loại:

  * Cơ quan đại diện thường trú

  Đây là các cơ quan hàng ngày làm công tác ở nước ngoài, đại diện cho quyền lợi quốc gia, quyền lợi của dân tộc, công dân mình trên đất nước sở tại.

  Các nhà ngoại giao hoạt động tại các cơ quan này thường làm việc ở các đại sứ quán, công sứ quán, cơ quan đại diện tại các tổ chức quốc tế, đại biện quán, tổng lãnh sự quán, lãnh sự quán.

  Đại sứ quán phụ trách toàn bộ quan hệ của nước mình với nước sở tại, được phép hoạt động trong toàn bộ nước sở tại (trừ các vùng cấm) và đặt trụ sở tại thủ đô.

  Các tổng lãnh sự quán, lãnh sự quán chỉ hoạt động ở từng khu vực của nước đó, một thành phố hoặc một cảng nhất định.

  Chẳng hạn Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Sydney chỉ hoạt động trong phạm vi thành phố Sydney và bang New South Wales của Ôxtrâylia.

  Ngoài ra, còn có cơ quan đại diện thường trú tại Liên Hợp Quốc và đại diện thường trú tại các tổ chức quốc tế khác.

  * Cơ quan đại diện lâm thời

  Đúng như tên gọi của mình, cơ quan đại diện lâm thời là các đoàn đại biểu, các đại diện, đặc phái viên được cử ra nước ngoài hoạt động trong một thời gian nhất định. Đó cũng có thể là các quan sát viên ở những hội nghị quốc tế, ủy ban quốc tế, các đại diện cá biệt được cử đi dự các ngày lễ nhà nước, đăng quang, quốc tang v.v...