Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

TRI THỨC SỐNG

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Những sự kiện đáng nhớ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã được các nhà báo trong nước và nước ngoài ghi lại trọn vẹn những ...

 


Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 1

Ngày 21-4, nhân dân Huế chào đón quân giải phóng tiến vào cố đô


Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 2

Sư đoàn 2 tiến vào giải phóng Đà Nẵng


Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 3

Đánh chiếm đảo Hòn Chiêng


Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 4

Côn Đảo 4-1975


Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 5

Nhân dân Mỹ Tho nổi dậy giành chính quyền


Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 6

Nhân dân thị xã Rạch Giá chào đón quân giải phóng

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 7

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 8

Đánh chiếm sân bay Xuân Lộc

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 9

Bộ đội đặc công trên đường vào Sài Gòn

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 10

Mũi tấn công của quân đoàn 2 tiến vào Dinh độc lập

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 11

Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 12

QGP từ miền tây nam bộ tiến về Sài Gòn

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 13

Cảnh hỗn loạn tháo chạy khỏi Sài Gòn

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 14

Tổng thống chế độ Sài Gòn Dương Văn Minh trên đường đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 15

Nhân dân Sài Gòn dự mít tinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng

Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 16

 Nụ cười chiến thắng