Những điều cần biết về lập kế hoạch truyền thông xã hội

TRI THỨC SỐNG

Những điều cần biết về lập kế hoạch truyền thông xã hội

Để có một kế hoạch tiếp thị hoàn chỉnh và mang lại hiệu quả cao thì bạn có thể tham khảo một số vấn đề sau

 • 1

  Tiếp thị bằng truyền thông xã hội sẽ mang lại hiệu quả cũng như chi phí thấp nhất nếu bạn biết phối hợp với các nỗ lực tiếp thị khác. Nó như là một phần của một chiến dịch nhiều mặt.

 • Click image for larger version

Name:	lap ke hoach truyen thong xa hoi.jpg
Views:	72
Size:	22.9 KB
ID:	10570
 • 2

  Tiếp thị truyền thông xã hội phải có nội dung rõ ràng, và phù hợp. Bạn sẽ cần phải xác định nội dung khách hàng cần và triển vọng của bạn từ nội dung đó. Và khi đã có nội dung thì các phương tiện truyền thông là cách tốt nhất để giúp khách hàng tìm kiếm được thông tin mà họ đang cần.

 • 3

  Nếu tiếp thị truyền thông xã hội (hoặc các hoạt động truyền thông xã hội khác) là không liên quan đến mục tiêu kinh doanh, nó sẽ là một sự lãng phí thời gian và / hoặc tiền. Bạn cần phải quyết định làm thế nào để đo lường các hoạt động truyền thông xã hội cho những đóng góp của họ để đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

 • 4

  Đừng lãng phí thời gian với thông tin vô ích. Giá trị của một tweet lại hoặc “ đi theo” có thể là tối thiểu, nhưng ảnh hưởng đến bán hàng là rất quan trọng để đo lường và theo dõi.

 • 5

  Hãy nhớ rằng các phương tiện truyền thông xã hội bao gồm nhiều hệ thống mạng và các nền tảng. Nó không phải là chỉ là về Facebook và Twitter. Hãy dành thời gian để làm các nghiên cứu để xác định các nền tảng phổ biến với đối tượng mục tiêu của bạn. Giữ tập trung của bạn vào khách hàng lý tưởng của bạn.

 • 6

  Hãy kết hợp chiến lược trong suy nghĩ của bạn với các hoạt động của bạn. Duy trì tập trung vào tính cách kinh doanh của bạn và các nhu cầu, lợi ích của đối tượng mục tiêu của bạn.

 • 7

  Đánh giá chi phí và lợi ích của việc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông xã hội nền tảng. Chạy một số thử nghiệm trước khi bạn cam kết một phần lớn ngân sách của bạn.

 • 8

  Hãy nhớ rằng “ một bức tranh vẽ ra được một ngàn chữ”, vì vậy cần phải hiểu và tìm ra các yếu tố trực quan mạnh mẽ kết hợp với văn bản. Nhớ - văn bản với một hình ảnh xếp hạng cao hơn so với văn bản một mình hoặc video một mình.

 • 9

  Học cách suy nghĩ các cuộc hội thoại trên các phương tiện truyền thông xã hội như tương tác mặt-đối-mặt. Các thông tin phải chính xác, trung thực về doanh nghiệp của bạn, các sản phẩm/dịch vụ của bạn, và các giá trị kinh doanh của bạn.

 • 10

  Không mua “người theo đuôi”, người hâm mộ, hoặc xác nhận. Sử dụng các khuyến nghị thực sự, lời chứng thực, và các kết nối.

 • 11

  Hãy nhớ rằng tiếp thị truyền thông xã hội không phải là đẩy thông tin ra đó rồi thôi, bạn cần có một cuộc trò chuyện với mọi người, những người mà thường rất sẵn lòng cho bạn biết những gì họ muốn và cần từ bạn. Bạn sẽ cung cấp thông tin để lôi kéo họ đến với Doanh nghiệp của bạn.

 • 12

  Xác định đối tượng của bạn, lắng nghe họ, và đáp ứng nhu cầu của họ. Một trong những điều có thể được để có những cuộc trò chuyện Offline tại thời điểm thích hợp để quyết định hoặc giải quyết một vấn đề.

 • 13

  Thực hiện tiếp thị truyền thông xã hội là một thành phần của tất cả các nỗ lực tiếp thị và PR.

  Có nhiều điều để nói về tiếp thị truyền thông xã hội, nhưng chúng tôi hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn bắt đầu với một chiến lược truyền thông xã hội, sẽ mở rộng phạm vi của kế hoạch tiếp thị nhiều mặt của bạn. Hãy cố ý, tập trung, và được nhất quán.