Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa

TRI THỨC SỐNG

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa

Cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh về Tết Trung thu xưa để thấy được những phai nhạt theo thời gian của ngày tết truyền thống này.

Trung Thu, tết của trẻ em, có từ bao giờ, cụ thể vào thời gian nào, có lẽ ngay những nhà Sử học cũng không biết được, đành vào nhờ đến sự tích - truyền thuyết. Thế nhưng, tìm hiểu về Trung Thu ở các thế kỷ trước, có điều thấy ngay là đồ chơi cho con trẻ, 100% do dân ta tự làm, bằng những vật liệu "cây nhà lá vườn" đơn giản, thấm đẫm chất lịch sử và cuộc sống xung quanh... 

ngày xưa, trẻ con được chơi theo đúng nghĩa Tết, chơi thoải mái và cười đùa thoải mái, chả người lớn nào can thiệp, tham dự. Thế nên xem lại những hình ảnh Trung Thu trước kia, thấy trẻ em ngày xưa có thật nhiều ký ức đẹp:

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 1

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 2

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 3

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 4

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 5

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 6

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 7

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 8

Những hình ảnh về Tết Trung thu xưa - 9