Những khoảnh khắc hài hước của động vật

TRI THỨC SỐNG

Những khoảnh khắc hài hước của động vật

Làm dáng trước ống kính đâu chỉ là đặc quyền của con người.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 1
Bon chen tự sướng.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 2
Làm sao để uống được đây?

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 3
Ai vội mặc ai, nhà vịt cứ thong thả.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 4
Níu kéo.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 5
Điều gì khiến con kaola ngạc nhiên đến thế?

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 6
Dáng nằm để đời.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 7
Chẳng khác gì con người.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 8
Làm dáng trước ống kính.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 9
Chỗ nghỉ ngơi ấm cúng.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 10
Không phải ai cũng thích chụp ảnh đâu nhé.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 11
Đọc truyện đêm khuya.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 12
Chỗ râm mát ai cũng muốn đứng.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 13
Bắt chước cậu chủ.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 14
Dù to lớn nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ.

Những khoảnh khắc hài hước của động vật - 15
Thương lượng trước khi vào trận chiến.