Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam

TRI THỨC SỐNG

Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam

Những cảnh dưới đây thường xuyên xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Và có lẽ, cũng chỉ ở Việt Nam mới có những cảnh này.

Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 1
Tranh thủ nghỉ trưa
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 2
Còn hơn làm xiếc
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 3
Du ngoạn thành phố kiểu mới
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 4
Tìm mọi cách xoay xở
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 5
Dọn nhà kiểu sinh viên
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 6
Cách chữa cháy nguy hiểm
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 7
Đánh đu với số phận
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 8
Không có động cơ, vẫn chạy tốt
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 9
Năm anh em trên một chiếc honda
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 10
Dành hết chỗ cho hoa
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 11
Không có gì quá khó
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 12
Chở cồng kềnh nhưng vẫn chạy băng băng
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 13
Không gì là không thể
 
Những kiểu vận chuyển chỉ có tại Việt Nam - 14
Vừa chạy vừa soi gương.