Những mái tóc... nhìn là ngất

TRI THỨC SỐNG

Những mái tóc... nhìn là ngất

Cực kỳ mất thời gian và công sức để thiết kế một mái tóc như thế này, tuy nhiên, độc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đẹp.

Những mái tóc... nhìn là ngất - 1

Những mái tóc... nhìn là ngất - 2

Những mái tóc... nhìn là ngất - 3

Những mái tóc... nhìn là ngất - 4

Những mái tóc... nhìn là ngất - 5

Những mái tóc... nhìn là ngất - 6

Những mái tóc... nhìn là ngất - 7

Những mái tóc... nhìn là ngất - 8

Những mái tóc... nhìn là ngất - 9

Những mái tóc... nhìn là ngất - 10

Những mái tóc... nhìn là ngất - 11

Những mái tóc... nhìn là ngất - 12

Những mái tóc... nhìn là ngất - 13

Những mái tóc... nhìn là ngất - 14

Những mái tóc... nhìn là ngất - 15

Những mái tóc... nhìn là ngất - 16