Những trang web hữu ích khi du học tại Anh

TRI THỨC SỐNG

Những trang web hữu ích khi du học tại Anh

Anh Quốc, không chỉ bởi là cái nôi của ngôn ngữ nổi tiếng nhất toàn cầu, mà còn bởi chất lượng, giáo dục, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Học tập tại Anh, bạn còn được trải nghiệm cuộc ...

Sau đây là các website hữu ích cung cấp thông tin du học tại Vương quốc Anh:

- Hội đồng Anh Việt Nam: www.britishcouncil.org/vietnam

- Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam: www.uk-vietnam.org

- Thông tin về hệ thống giáo dục Vương quốc Anh: www.educationuk-vietnam.org

- Bản đồ các trường ở Vương quốc Anh: www.scit.wlv.ac.uk/ukinfo/uk.map.htm

- Dịch vụ thông tin về các trường phổ thông tư thục: www.iscis.uk.net

- Hướng dẫn của nhà xuất bản giáo dục Hobsons về các trường phổ thông nội trú: www.boardingschools.hobsons.com

- Hiệp hội các trường phổ thông nội trú: www.boarding.org.uk

- Thành tích học tập của học sinh các trường phổ thông: www.dfes.gov.uk/performancetables

- Chương trình giảng dạy quốc gia bậc phổ thông: www.nc.uk.net

- Danh sách nối mạng trực tiếp với trang web của các cơ sở đào tạo giáo dục sau phổ thông: www.niss.ac.uk/sites/fe-cis.html

- Danh sách hơn 100 trường CĐ tư thục được hội đồng kiểm định chất lượng BAC công nhận: www.the-bac.org

- Danh sách 24 trường trong hiệp hội các trường CĐ tư thục cung cấp khóa dự bị ĐH:

www.cife.org.uk 
www.getthegrade.co.uk

- Hệ thống dữ liệu của UCAS về các khóa học ĐH và dự bị ĐH: www.ucas.com

- Danh sách nối mạng trực tiếp các cơ sở giáo dục đào tạo ĐH và sau ĐH: www.hero.ac.uk/niss/niss_colleges_and_universities4005.cfm

- Hướng dẫn chi tiết hàng nghìn khóa học và nghiên cứu ở trình độ sau ĐH: www.prospects.csu.ac.uk

- Hiệp hội MBA: www.mbaworld.com

- Hướng dẫn tìm các khóa nghiên cứu và học bổng tiến sĩ:

www.findapostdoc.com
www.findaphd.com
www.newroutephd.ac.uk
www.research-councils.ac.uk

- Thông tin về quy trình nộp đơn nhập học, chọn khóa học nghiên cứu: www.hero.ac.uk

- Các khóa học từ xa:

www.distance-learning.co.uk 
www.open.ac.uk/about

- Học bổng, hỗ trợ tài chính: www.educationuk-vietnam.org/scholarship-search.uk

- Tư vấn và hỗ trợ việc học tập, sinh sống tại Vương quốc Anh: www.ukcosa.org.uk

- Các trường Anh ngữ được Hội đồng Anh công nhận chất lượng: www.englishinbritain.co.uk

- Thông tin về chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS: www.ielts.org

- Thông tin về thị thực nhập cảnh Vương quốc Anh:

www.uk-vietnam.org/consular/e_visa.htm
www.ukvisas.gov.uk 
www.dfes.gov.uk.international-studenta/tukwis.html