Phong cách bụi bặm và "manly" cho chàng trai mùa xuân

TRI THỨC SỐNG

Phong cách bụi bặm và "manly" cho chàng trai mùa xuân

Cho tới hiện tại, phải nói rằng các các bạn gái đã có quá nhiều xu hướng mới cho mùa Xuân/Hè 2013. Vậy còn phái mạnh thì sao nhỉ? Tất nhiên, thời trang không bao giờ bỏ qua bất cứ ai muốn quan tâm ...

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 1

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 2

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 3

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 4

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 5

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 6

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 7

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 8

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 9

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 10

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 11

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 12

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 13

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 14

Phong cách bụi bặm và "manly" cho những chàng trai mùa xuân 15