Siêu xe hội tụ tại Cars & Coffee 2012

TRI THỨC SỐNG

Siêu xe hội tụ tại Cars & Coffee 2012

Có tới hơn 50 siêu xe đến từ khắp Ả-Rập Xê-Út tập trung trong buổi gặp gỡ hoành tráng Cars & Coffee 2012.

Cùng thưởng thức những siêu phẩm của làng xe thế giới

 

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 1

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 2

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 3

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 4

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 5

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 6

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 7

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 8

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 9

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 10

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 11

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 12

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 13

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 14

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 15

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 16

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 17

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 18

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 19

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 20

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 21

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 22

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 23

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 24

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 25

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 26

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 27

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 28

Những hình ảnh ấn tượng tại Cars & Coffee 2012 tại Ả-Rập Xê-Út 29