Sử dụng ngón tay khi đánh cầu lông

TRI THỨC SỐNG

Sử dụng ngón tay khi đánh cầu lông

Ngón tay bạn phải áp sát vợt và điểu chỉnh độ cứng khi đánh cầu

Trong cầu lông, ngón tay cái của bạn được sử dụng một cách liên tục trong những pha điều cầu, bỏ nhỏ. Hãy luyện tập thật tốt những kỹ năng này dựa vào ngón tay của bạn

Video