Tập thể hình: Bài tập cơ ngực

TRI THỨC SỐNG

Tập thể hình: Bài tập cơ ngực

Trong loạt serie về bài hướng dẫn tập thể hình hôm nay, lamsao sẽ hướng dẫn các bạn những bài tập ngực cơ bản

Đừng quên khởi động 20p trước khi tập nhé các bạn