Thế nào là DJ hay nghề "chà đĩa"?

TRI THỨC SỐNG

Thế nào là DJ hay nghề "chà đĩa"?

Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, DJ nhiều như "nấm mọc sau mưa". Nhà nhà làm DJ. Người người làm DJ. Thậm chí, có không ít DJ "chà đĩa" mù mờ về những điều căn bản trong âm ...