Thú vị với cách bói tình duyên qua Truyện Kiều

TRI THỨC SỐNG

Thú vị với cách bói tình duyên qua Truyện Kiều

Bạn đã bao giờ nghe nhắc đến bói tình duyên qua Truyện Kiều. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách bói thú vị này để giải đáp thắc mắc về tình yêu của bạn.

Bạn lấy tên của mình cộng với tên người đó (không tính họ và tên đệm).

 • Số 1 gồm A, J, S
 • Số 2 gồm B, K, T
 • Số 3 gồm C, L, U
 • Số 4 gồm D, M, V
 • Số 5 gồm E, N, W
 • Số 6 gồm F, O, X
 • Số 7 gồm G, P, Y
 • Số 8 gồm H, Q, Z
 • Số 9 gồm I, R

Ví dụ:

Thắng Huyền = (2+8+1+5+7) + (8+3+7+5+5) = 23 + 28 = 51 = 6. Vậy kết quả là 6, bạn cần đọc đoạn số 6.

Đây là 9 đoạn tương ứng bạn cần đọc theo kết quả ở bước trên

 • 1

  Người đâu gặp gỡ làm chi
  Trăm năm biết có duyên gì hay không
  Tình ta đằm thắm mặn nồng
  Bên ngoài đằm thắm, bên trong lạnh lùng

 • 2

  Tưởng rằng hạnh phúc trăm năm
  Cùng chung chăn gối trăm năm trọn đời
  Nào ngờ kèo gẫy cột rơi
  Anh đi lấy vợ tôi đi lấy chồng

 • 3

  Đổi tình bạn sang tình yêu
  Như chàng Kim Trọng gặp Kiều
  Ái ân bạn đời khóc cùng xuân
  Tình yêu bạn sẽ sang xuân một lần

 • Thú vị với cách bói tình duyên qua Truyện Kiều - 1
 • 4

  Tưởng rằng nguyệt nọ hoa kia
  Ngờ ra nào có tiếc gì hỡi ai
  Chữ tri gắn bó một hai
  Ngày nay chờ đợi ngày mai sẽ thành

 • 5

  Người yêu chẳng có thuỷ chung
  Nay đào mai mận, hết hồng lại hoa
  Xin đừng oán trách ong tơ
  Hãy nên lựa chọn kẻo mơ lại nhiều

 • 6

  Dù còn là mối tình đầu
  Lần sau sẽ rõ lần sau sẽ thành
  Dở hay là mối hữu tình
  Để ai để mối tỏ tình cho ai

 • 7

  Không ham địa vị giàu sang
  Chẳng ước mà được chẳng cần mà nên
  Tình yêu cần trách đảo điên
  Khen ai khéo nết thành đôi vợ chồng

 • Thú vị với cách bói tình duyên qua Truyện Kiều - 2
 • 8

  Chẳng duyên chẳng nợ mà cần
  Gặp nhau hạnh phúc gối chăn cả đời
  Thật là tốt số đẹp đôi
  Thôi đừng kén chọn cho hoài tuổi xuân

 • 9

  Khen ai khéo gặp tỏ tình
  Cho thuyền quên bến cho anh quên nàng
  Cho tình dang dở dở dang
  Duyên tơ vỡ mối cho đàn đứt dây.