Tìm hiểu về ngành Địa lý học

TRI THỨC SỐNG

Tìm hiểu về ngành Địa lý học

Địa lý học là khoa học nghiên cứu các hợp phần tự nhiên, các quy luật và hiện tượng tự nhiên diễn ra trên bề mặt Trái Đất, mối tương tác giữa xã hội loài người và môi trường tự nhiên...

Địa lý học gồm hai nhóm ngành khoa học chính là Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế - xã hội.

Nhà địa lý là nhà khoa học về địa lý, chuyên làm công tác nghiên cứu tổng thể các điều kiện tự nhiên của các vùng, miền trên bề mặt Trái Đất; mối tương tác giữa hoạt động sống của con người với điều kiện tự nhiên; đặc điểm văn hóa và đời sống của các dân tộc, các tổ chức dân cư trên các vùng, miền khác nhau...

 • 1

  Công việc chính của nhà địa lý

  Nhà địa lý làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của các ngành địa lý như: khí hậu, khí tượng, thủy văn lục địa, hải dương, địa lý thổ nhưỡng, địa lý sinh vật, địa lý công nghiệp, địa lý dân cư, địa lý chính trị, địa lý du lịch v.v...

  Một số lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống và sản xuất mà nhà địa lý tham gia nghiên cứu:

  - Quan trắc, đo đạc, thu thập các số liệu về khí tượng, thủy văn, hải văn. . . Từ đó, họ làm bảng thống kê, phân tích số liệu, tìm ra quy luật để phục vụ cho công tác dự báo các quá trình và hiện tượng khí tượng - khí hậu, thủy văn, hải văn…

  - Đo đạc, phân tích các chỉ số cơ - lý - hóa học của một số thành phần tự nhiên, đặc biệt là thổ nhưỡng (đất) phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và quy hoạch nông nghiệp.

  - Nghiên cứu các hợp phần tự nhiên, địa hình, đất đá, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn, thực vật, động vật. .. trong những vùng, lãnh thổ cụ thể để phục vụ việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên: đất, nước, biển, rừng.. . trong chiến lược bảo vệ tốt môi trường.

  - Nghiên cứu tập tục, văn hóa và điều kiện sản xuất của các dân tộc phân bố ở các vùng, miền khác nhau, dưới ảnh hưởng khác biệt của điều kiện tự nhiên.

  - Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và định hướng các mô hình sản xuất nông lâm - ngư nghiệp phù hợp với từng vùng, miền với điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, tiến tới đạt hiệu quả kinh tế cao mà vẫn đảm bảo không xâm hại đến môi trường.

  - Nghiên cứu hoạt động du lịch, tiềm năng phát triển du lịch và định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch cho các vùng, miền khác nhau dựa trên tìm hiểu các nguồn tài nguyên tự nhiên và phong tục, tập quán, đời sống của cư dân địa phương.

  - Tư vấn về các vấn đề, yếu tố, hiện tượng. .. địa lý trong mối liên quan với hoạt động thương mại, sản xuất, quản lý môi trường,...

  - Tư vấn cho Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức về việc lập quy hoạch xây dựng các khu đô thị, nông thôn, thương mại quốc tế, tình báo quân sự, du lịch, giao thông vận tải, phân chia địa giới hành chính, kiểm soát ô nhiễm, sử dụng đất, vị trí đặt các công trình xây dựng công cộng, xây dựng nhà cửa, các xu hướng phát triển của dân số, chỉnh trang và xây dựng mới đô thị v.v…

  Tìm hiểu về ngành Địa lý học - 1

 • 2

  Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

  Nhà địa lý tuỳ theo từng ngành chuyên sâu mà họ theo đuổi sẽ có điều kiện làm việc khác nhau. Công việc của các nhà địa lý thường được đi xa, tới nhiều vùng đất khác nhau, gọi là công tác thực địa.

  Ngay cả những người làm bản đồ cũng phải đi khảo sát thực tế thì mới vẽ bản đồ chính xác được. Nhưng cũng có một số ít những nhà địa lý không phải di chuyển hay xa nhà nhiều, đó là những người làm trong các trạm thủy văn, khí tượng, hải văn, trạm nghiên cứu xói mòn v.v...

  Nhà địa lý thường xuyên được làm việc với các loại máy chuyên dụng để nghiên cứu thực trạng và biến động của các thành phần tự nhiên, các máy đo đạc để đo vẽ bản đồ; cũng có khi đi sâu tìm hiểu, tiếp xúc với nhiều tầng lớp dân cư, nhiều dân tộc khác nhau trên các vùng, miền khác nhau,... như những nhà báo, nhà xã hội học thực thụ.

 • 3

  Phẩm chất và kỹ năng cần thiết

  - Sự chủ động sáng tạo, tự tin vào bản thân.

  - Có khả năng về các môn khoa học tự nhiên và xã hội.

  - Khả năng về phân tích và thống kê.

  - Kỹ năng làm việc nhóm.

  - Kỹ năng viết báo cáo.

  - Tư duy logic và khả năng diễn đạt rành mạch.

 • 4

  Một số địa chỉ đào tạo

  Ngành địa lý được đào tạo khá phổ biến trong các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc. Bởi vậy việc tìm địa chỉ đào tạo ngành này khá dễ dàng, dù bạn đang ở miền nào của Tổ quốc.

  Bạn có thể theo học khoa Địa lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Huế), Trường Đại học Sư phạm I (Hà Nội), Trường Đại học Quy Nhơn v.v...