Tìm thông tin tại Pháp

TRI THỨC SỐNG

Tìm thông tin tại Pháp

Có rất nhiều cơ hội giành học bổng học tập, đặc biệt là nghiên cứu, tại Pháp. Các trang web có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin nhiều loại học bổng, nguồn hỗ trợ tài chính

 • 1

  Công cụ tìm kiếm song ngữ (tiếng Pháp, tiếng Anh) CampusBourses trên trang web www.vietnam.campusfrance.org giúp bạn săn học bổng theo nhiều tiêu chí, với hầu hết các chương trình dành cho sinh viên và những nhà nghiên cứu trẻ. Hơn 600 chương trình học bổng quốc gia (các tổ chức chính phủ Pháp, vùng, doanh nghiệp, quỹ, cơ sở đào tạo…) và quốc tế (các đại sứ quán Pháp, tổ chức chính phủ nước ngoài…) được giới thiệu trên trang web này.

 • 2
  Tìm học bổng tại: http://www.ambafrance-vn.org.
   
  Học bổng tài năng Eiffel tài trợ các khóa đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc các chuyến du học 10 tháng trong khuôn khổ đồng hướng dẫn hay phối hợp hướng dẫn luận án tiến sĩ. Hồ sơ ứng cử học bổng do các cơ sở đào tạo Pháp giới thiệu, không phải  sinh viên tự nộp. Học bổng tài năng Major tài trợ các chương trình đào tạo tới bậc thạc sĩ, dành cho học sinh tại các trường THPT Pháp ở nước ngoài, đạt loại giỏi hoặc xuất sắc ở kỳ thi tú tài.
   
  Tìm thông tin tại Pháp - 1
 • 3
  Xem thông tin học bổng này tại: http://aefe.fr/tous-publics/bourses/dispositif-post-bac-exellence-major.

  Trong khuôn khổ chương trình Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu, sinh viên có thể được hưởng học bổng học tập tại Pháp hoặc một nước thành viên khác của Liên minh châu Âu. Các học bổng này được cấp trong khuôn khổ những chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đa phương và các dự án đối tác đặc biệt.

 • 4

  Tìm học bổng tại: http://ec.europa.eu > Education & training > External Programmes and Policies > Erasmus Mundus.

  Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) hằng năm cấp một lượng học bổng lớn cho các thí sinh theo học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

 • 5

  Tìm học bổng tại: http://www.auf.org/actions/bourse-mobilite/accueil.html.

  Một số trường đại học tổng hợp và trường lớn cũng có chương trình học bổng. Bạn có thể liên lạc với bộ phận quan hệ quốc tế của các trường này để được cung cấp thông tin.

  Hỗ trợ nghiên cứu

  Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp tài trợ các chương trình sau:

  Đào tạo thông qua nghiên cứu, cho phép các nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ tại doanh nghiệp, kết hợp với một phòng nghiên cứu. Họ được hưởng một khoản lương tối thiểu trước thuế là 23.484 euro/năm.

 • 6

  Xem thông tin tại:http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp.

  Các nghiên cứu sinh đăng ký luận án đồng hướng dẫn có thể được hưởng hỗ trợ du học để trang trải những chi phí phát sinh do hình thức đồng hướng dẫn. Thông báo đăng ký dự tuyển do các cơ sở đào tạo đảm nhiệm.

  Hợp đồng tiến sĩ có thời hạn 3 năm, do các trường đào tạo tiến sĩ quản lý, bao gồm tất cả các bảo đảm về xã hội của hợp đồng lao động thực thụ. Tổng thù lao tối thiểu dao động từ 1.650 euro đến 2.000 euro trước thuế. Tùy theo mức thù lao mà nghiên cứu sinh đó chỉ làm nghiên cứu đơn thuần hay sẽ tham gia vào các hoạt động khác (giảng dạy, tư vấn).