Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ

TRI THỨC SỐNG

Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ

Những ngôi trường kinh doanh danh tiếng luôn đem đến cho học viên của mình cơ hội có được những công việc tốt nhất. Cũng chính vì vậy cánh cửa vào đây luôn rất hẹp. Sau đây là 10 trường kinh doanh ...

Theo thống kê của Hội đồng tuyển sinh sau đại học ngành quản trị kinh doanh (GMAC), đơn vị tổ chức kỳ thi GMAT, trong năm học 2011/12 vừa qua đã có hơn 130.000 đơn đăng ký học MBA toàn thời gian được nộp vào các trường kinh doanh nhưng tỉ lệ người được nhận chỉ chưa tới 50%. Trong đó, tỉ lệ đậu của những trường danh giá nhất chỉ là 7%. Nhưng đổi lại những sinh viên tốt nghiệp các trường này thường có mức lương khởi điểm đáng mơ ước: 114.000 USD/năm trong năm 2011.

Dưới đây là 10 ngôi trường kinh doanh tại Mỹ có tỉ lệ “chọi” cao nhất:

 • 1

   Stanford University 

  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ
   
  Số đơn đăng ký: 6.618
  Số đơn được chấp thuận: 466
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 7%
 • 2

  Harvard University (MA)

  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ
   
  Số đơn đăng ký: 9134
  Số đơn được chấp thuận: 1013
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 11,1%
 • 3

  University of California—Berkeley (Haas)

  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ
   
  Số đơn đăng ký: 3444
  Số đơn được chấp thuận: 420
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 12,2%
 • 4

  Massachusetts Institute of Technology (Sloan)


  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ
   
  Số đơn đăng ký: 4.490
  Số đơn được chấp thuận: 599
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 13,3%
 • 5

  New York University (Stern)

  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ
   
  Số đơn đăng ký: 4416
  Số đơn được chấp thuận: 601
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 13,6%
 • 6

  Columbia University (NY)

   Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ

  Số đơn đăng ký: 6669
  Số đơn được chấp thuận: 1062
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 15,9%
 • 7

  Dartmouth College (Tuck) (NH)

   

  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ
   
  Số đơn đăng ký: 2.744
  Số đơn được chấp thuận: 492
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 17,9%
 • 8

   University of Pennsylvania (Wharton)

  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ
   
  Số đơn đăng ký: 6.442
  Số đơn được chấp thuận: 1209
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 18,8%
 • 9

  Yale University (CT)

  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ

  Số đơn đăng ký: 2823
  Số đơn được chấp thuận: 539
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 19,1%
 • 10

  Northwestern University (Kellogg) (IL)

  Top 10 trường kinh doanh có tỉ lệ chọi cao nhất nước Mỹ
   
  Số đơn đăng ký: 5.305
  Số đơn được chấp thuận: 1119
  Tỉ lệ thí sinh được nhận: 21,1%