Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

TRI THỨC SỐNG

Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

Các trình duyệt web thường lưu dữ liệu riêng tư của bạn - lịch sử, cookie, tìm kiếm, tải về... và chỉ xóa khi bạn yêu cầu. Nếu liên tục phải xóa dữ liệu riêng tư, bạn nên để trình duyệt tự động xóa.

 • 1

  Google Chrome

  Không tích hợp khả năng tự động xóa tất cả dữ liệu riêng tư khi bạn đóng trình duyệt lại. Tuy nhiên, bạn có thể làm Chrome tự động xóa các cookie khi thoát (exit), hay sử dụng phần mở rộng (extension) để nó tự động xóa mọi thứ.

  Để bắt đầu, mở màn hình Settings (Cài đặt) từ menu của Chrome.

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

  Nhấp vào liên kết Skenhaz-com-intro advanced settings (Hiển thị cài đặt nâng cao) ở dưới cùng của trang Cài đặt.

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

  Nhấp vào nút Content settings (Cài đặt nội dung) dưới tiêu đề Privacy (Bảo mật).

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

  Dưới tiêu đề Cookies, chọn Keep local data only until I quit my browser (Chỉ giữ dữ liệu cục bộ cho đến khi tôi thoát trình duyệt của mình) > nhấn OK (Hoàn tất). Từ giờ, khi bạn đóng Chrome, nó sẽ tự động xóa các tập tin cookie của bạn.

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

  Nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu riêng tư của mình khi đóng Chrome, hãy cài đặt phần mở rộng Click&Clean từ Chrome Web Store.

  Sau khi cài đặt, nhấn vào nút Click&Clean trên thanh công cụ trình duyệt > chọn Options.

  Tích vào hộp kiểm Delete private data when Chrome closes trong phần Extra. Sử dụng các tùy chọn trong cửa sổ này, bạn có thể kiểm soát những loại dữ liệu sẽ được tự động xóa.

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

 • 2

  Mozilla Firefox

  Nó tích hợp khả năng xóa tất cả dữ liệu riêng tư khi bạn đóng trình duyệt lại mà không cần phần mở rộng nào cả. Để bắt đầu, hãy mở menu Firefox > chọn Options (Tùy chọn).

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

  Chọn biểu tượng Privacy (Riêng tư) > chọn Use custom settings for history (Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử). Tích vào hộp kiểm Clear history when Firefox closes (Xóa lược sử khi Firefox đóng).

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

  Để kiểm soát những loại dữ liệu riêng tư nào sẽ bị Firefox tự động xóa, bấm vào nút Settings (Thiết lập) và bỏ chọn các loại dữ liệu riêng tư bạn không muốn xóa.

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

 • 3

  Internet Explorer

  Trình duyệt này cũng tích hợp khả năng xóa tất cả dữ liệu riêng tư khi bạn đóng trình duyệt lại. Nhấp vào biểu tượng bánh răng > chọn Internet options (hoặc từ menu Tools > chọn Internet options) để bắt đầu.

  Trên tab General, tích vào hộp kiểm Delete browsing history on exit.

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

  Nhấp vào nút Delete để tùy chỉnh các loại dữ liệu sẽ bị Internet Explorer xóa. Sau khi bạn đã làm xong, nhấp vào nút Delete.

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

 • 4

  Opera

  Opera không tích hợp khả năng xóa tất cả dữ liệu riêng tư khi bạn đóng trình duyệt lại. Tuy nhiên, bạn có thể làm cho Opera tự động xóa các cookie và tập tin cache, cũng như ngăn Opera lưu lịch sử duyệt web của mình.

  Để bắt đầu, mở menu Opera > chọn Settings > chọn Preferences.

  Trên tab Advanced, chọn Cookies > tích vào hộp kiểm Delete new cookies when exiting Opera. Opera sẽ xóa bất kì cookie mới nào mỗi khi bạn đóng nó lại.

  Lưu ý rằng, điều này sẽ không xóa những cookie cũ đã có trong Opera. Để xóa chúng, hãy sử dụng công cụ Delete Private Data của Opera hoặc nhấp vào nút Manage Cookies.

  Tự động xóa dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

  Chọn phần History > tích vào hộp kiểm Empty on exit để Opera sẽ tự động xóa bộ nhớ cache của nó khi thoát. Bạn cũng có thể thiết lập hộp Addresses là 0 để Opera không bao giờ lưu giữ lịch sử của các website bạn truy cập.

  Để xóa tất cả dữ liệu riêng tư của mình trong Opera, bạn sẽ phải sử dụng tính năng Delete Private Data bằng tay hoặc sử dụng chế độ duyệt web riêng tư, khi truy cập những website mà bạn không muốn xuất hiện trong lịch sử duyệt web của mình.