Tướng Giáp và những trận đánh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam

TRI THỨC SỐNG

Tướng Giáp và những trận đánh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam

Cùng xem lại những hình ảnh tướng giáp và những trận đánh đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam

"Từ nhân dân mà ra", tập thứ hai của phim tài liệu, kể về quá trình ông trở thành đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, và về những chiến công đầu tiên của quân đội.

Trong tập phim này, chân dung Tướng Giáp được khắc họa từ khi về nước và được Bác Hồ giao nhiệm vụ mở lớp huấn luyện lực lượng Việt Minh ở Cao Bằng, thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, rồi sau đó trở thành đại tướng.