Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1960 Canh Tý

TriThứcSống.com - Gia chủ sinh năm 1960 Canh Tý, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1945; 1949; 1952; 1956; 1965; 1982; 1986; 1953; 1957; 1979. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1960 Canh Tý.


Gia chủ sinh năm 1960 Canh Tý, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1945; 1949; 1952; 1956; 1965; 1982; 1986; 1953; 1957; 1979. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1960 Canh Tý.

Người xông đất, xông nhà thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ sinh năm 1960 Canh Tý để xông đất xông nhà 2014 (tốt nhất từ trên xuống):

 • 1

  1945 (Ất Dậu - Tuyền trung thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 2

  1949 (Kỷ Sửu - Tích lịch hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Sửu tương hợp với Tý của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ xung khắc với Sửu của tuổi xông nhà, không tốt

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 3

  1952 (Nhâm Thìn - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Tý của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 4

  1956 (Bính Thân - Sơn hạ hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thân tương hợp với Tý của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 5

  1965 (Ất Tỵ - Phú đăng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 6

  1982 (Nhâm Tuất - Đại hải thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 7

  1986 (Bính Dần - Lô trung hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dần không tương hợp, không xung khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Dần của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 8

  1953 (Quý Tỵ - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 9

  1957 (Đinh Dậu - Sơn hạ hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 10

  1979 (Kỷ Mùi - Thiên thượng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi xung khắc với Tý của gia chủ, không tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Theo webnhanhgiare.com

GỢI Ý HAY CHO BẠN