Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân

TriThứcSống.com - Gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1952; 1964; 1967; 1982; 1944; 1945; 1948; 1956; 1957. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân.


Gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1979; 1952; 1964; 1967; 1982; 1944; 1945; 1948; 1956; 1957. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân.

Xông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng 1 Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng 1 Tết.

Người xông đất, xông nhà thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân để xông đất vào đầu năm mới (tốt nhất từ trên xuống):

 • 1

  Tuổi xông nhà 1979 (Kỷ Mùi - Thiên thượng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

 • 2

  Tuổi xông nhà 1952 (Nhâm Thìn - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 3

  Tuổi xông nhà 1964 (Giáp Thìn - Phú đăng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 4

  Tuổi xông nhà 1967 (Đinh Mùi - Thiên thượng thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 5

  Tuổi xông nhà 1982 (Nhâm Tuất - Đại hải thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 6

  Tuổi xông nhà 1944 (Giáp Thân - Tuyền trung thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thân không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 7

  Tuổi xông nhà 1945 (Ất Dậu - Tuyền trung thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thổ của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 8

  Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý - Tích lịch hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tý tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ xung khắc với Tý của tuổi xông nhà, không tốt

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 9

  Tuổi xông nhà 1956 (Bính Thân - Sơn hạ hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thân không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 10

  Tuổi xông nhà 1957 (Đinh Dậu - Sơn hạ hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Theo chobecgie.net

GỢI Ý HAY CHO BẠN