Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1986 Bính Dần

TriThứcSống.com - Gia chủ sinh năm 1986 Bính Dần, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1946; 1958; 1959; 1971; 1979; 1991; 1947; 1951; 1955; 1969.


Xông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết

Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Cách xem tuổi xông đất xông nhà vào đầu năm mới 2014 (tốt nhất từ trên xuống):

 • 1

  1946 (Bính Tuất - Ốc thượng thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 2

  1958 (Mậu Tuất - Bình địa mộc)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 3

  1959 (Kỷ Hợi - Bình địa mộc)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 4

  1971 (Tân Hợi - Xuyến thoa kim)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 5

  1979 (Kỷ Mùi - Thiên thượng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 6

  1991 (Tân Mùi - Lộ bàng thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)

 • 7

  1947 (Đinh Hợi - Ốc thượng thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 8

  1951 (Tân Mão - Tòng bách mộc)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 9

  1955 (Ất Mùi - Sa trung kim)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

 • 10

  1969 (Kỷ Dậu - Đất trạch thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Theo kenhaz.com

GỢI Ý HAY CHO BẠN