Video: Thành tích học tập xuất sắc của cậu bé lấy da bọc da

TRI THỨC SỐNG

Video: Thành tích học tập xuất sắc của cậu bé lấy da bọc da

9 lần phẫu thuật, bỏng toàn thân 60%, nhưng chưa bao giờ em nghỉ hay bỏ một ngày đi học.