Vọng tưởng và thực tế trong khởi nghiệp (Infographic)

TRI THỨC SỐNG

Vọng tưởng và thực tế trong khởi nghiệp (Infographic)

Khởi nghiệp, làm ông chủ là ước mơ của mọi người. Nhưng rất ít ai biết được bí quyết thành công nằm ở suy nghĩ và thái độ của chính mình khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp. khi bắt tay thực hiện ước mơ, ...

Khởi nghiệp là một hành trình gian khổ nhưng rất vinh quang, bạn phải chuẩn bị rất nhiều chi tiết, làm việc rất gian khổ và đôi lúc rất cô đơn...

Sau đây là thống kê thực tế những vọng tưởng và thực tế của một quá trình khởi nghiệp.