Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

TRI THỨC SỐNG

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

Gia chủ sinh năm 1980 Canh Thân, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1945; 1952; 1967; 1975; 1982; 1966; 1944; 1953; 1979; 1983.

Xông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết

Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1980 Canh Thân - 1

Cách vào đầu năm mới 2014 (tốt nhất từ trên xuống):

 • 1

  Tuổi xông nhà 1945 (Ất Dậu - Tuyền trung thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 17/20 ( Tốt )

 • 2

  Tuổi xông nhà 1952 (Nhâm Thìn - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 17/20 ( Tốt )

 • 3

  Tuổi xông nhà 1967 (Đinh Mùi - Thiên thượng thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 17/20 ( Tốt )

 • 4

  Tuổi xông nhà 1975 (Ất Mão - Đại khê thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 17/20 ( Tốt )

 • 5

  Tuổi xông nhà 1982 (Nhâm Tuất - Đại hải thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 17/20 ( Tốt )

  Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1980 Canh Thân - 2

 • 6

  Tuổi xông nhà 1966 (Bính Ngọ - Thiên thượng thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ xung khắc với Ngọ của tuổi xông nhà, không tốt

  Tổng điểm: 15/20 ( Tốt )

 • 7

  Tuổi xông nhà 1944 (Giáp Thân - Tuyền trung thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp xung khắc với Canh của gia chủ, không tốt

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thân không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

 • 8

  Tuổi xông nhà 1953 (Quý Tỵ - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ xung khắc với Thân của gia chủ, không tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

 • 9

  Tuổi xông nhà 1979 (Kỷ Mùi - Thiên thượng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Mộc của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

 • 10

  Tuổi xông nhà 1983 (Quý Hợi - Đại hải thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Hợi xung khắc với Thân của gia chủ, không tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 ( Khá )