Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ

TRI THỨC SỐNG

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ

Gia chủ sinh năm 1989 Kỷ Tỵ, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1945; 1967; 1982; 1952; 1953; 1974; 1975; 1944; 1966; 1969.

Xông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết

Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ - 1

Cách vào đầu năm mới 2014 (tốt nhất từ trên xuống):

 • 1

  1945 (Ất Dậu - Tuyền trung thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu tương hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

 • 2

  1967 (Đinh Mùi - Thiên thượng thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

 • 3

  1982 (Nhâm Tuất - Đại hải thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

 • 4

  1952 (Nhâm Thìn - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

 • 5

  1953 (Quý Tỵ - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

 • 6

  1974 (Giáp Dần - Đại khê thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với Kỷ của gia chủ, rất tốt

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dần xung khắc với Tỵ của gia chủ, không tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Dần của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

 • 7

  1975 (Ất Mão - Đại khê thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mão không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

 • Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ - 2
 • 8

  1944 (Giáp Thân - Tuyền trung thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với Kỷ của gia chủ, rất tốt

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thân xung khắc với Tỵ của gia chủ, không tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 9

  1966 (Bính Ngọ - Thiên thượng thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt

  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được

  - Địa chi của năm nay là Ngọ xung khắc với Ngọ của tuổi xông nhà, không tốt

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 10

  1969 (Kỷ Dậu - Đất trạch thổ)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Mộc của gia chủ, chấp nhận được

  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt

  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu tương hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt

  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)