Về nghệ thuật can gián

Về nghệ thuật can gián: Khiến người ta nể lời, Không bằng khiến người ta tin lời. Khiến người ta tin lời, Không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời. Đem họa phước mà răn dọa là… Xem tiếp →

Lịch sử

Lịch sử hoài thai chân lý, nó có thể kháng cự với thời gian, có thể dìm đi những việc cũ, nó là dấu tích của thời xa xưa, là gương soi của đương đại, là lời giáo… Xem tiếp →