A rainbow

Friendship is like a rainbow between two hearts. Tình bạn giống như chiếc cầu vồng nối hai trái tim.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN