Love

Love comes to those who still hope even though they've been disappointed, to those who still believe even though they've been betrayed, to those who still love even though they've been hurt before. Tình yêu đến với những… Xem tiếp →

Càng hi

Càng hi vọng có được hạnh phúc một cách mãnh liệt thì càng phải cố gắng theo đuổi. Nếu chỉ là chờ đợi hạnh phúc đến với mình, dù bạn mở toang cửa sổ trông chờ, cái đi… Xem tiếp →