The imperfections

Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfections. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn… Xem tiếp →

Love

Love comes to those who still hope even though they've been disappointed, to those who still believe even though they've been betrayed, to those who still love even though they've been hurt before. Tình yêu đến với những… Xem tiếp →