Giọt nước mắt của người phụ nữ

Dù đàn ông biện ra mọi lý do cũng không qua nổi một giọt nước mắt của người phụ nữ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN