Kẻ xa xỉ và người kiệm ước

Kẻ xa xỉ thì giầu mà vẫn không đủ, người kiệm ước thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN