Người bạn chân chính

Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN