Người chân chính

Một người chân chính phải trải qua thời gian rất lâu mới nhìn ra, một người xấu chỉ cần một ngày thì đã nhận ra.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN