Người sống

Người sống bằng tình cảm thì sinh mệnh là bi kịch, người sống bằng lý trí thì sinh mệnh là hài kịch.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN