Săn đuổi hạnh phúc

Nếu có lúc nào đấy bạn săn đuổi hạnh phúc và tìm thấy nó, thì cũng giống như bà lão đi tìm kính, bạn sẽ thấy rằng nó vẫn nằm trên mũi bạn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN