Tầm thuật quý nhất

Tầm thuật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN